Monthly Archives

maart 2020

Kun je de alimentatie wijzigen c.q. stopzetten tijdens Corona?

By | Geen categorie

Vorige week woensdag heeft Peter contact met mij opgenomen. Peter is de eigenaar van een leuk goedlopend restaurant dat gevestigd is in het Statenkwartier in Den Haag. Op 15 maart 2020 kreeg Peter de schrik van zijn leven. Om half zes in de avond hoorde Peter dat hij zijn restaurant (in verband met de Corona maatregelen) binnen een half uur moest sluiten. Inmiddels is het restaurant van Peter nu ruim twee weken gesloten. Ruim twee weken lang heeft Peter geen omzet gedraaid. Peter is aldus in grote onzekerheid omtrent zijn financiële situatie, voorgaande zorgt bij Peter voor slapeloze nachten. Hierbij speelt ook dat Peter niet alleen als ondernemer, maar ook als vader van Vlinder, financiële verplichten heeft. Immers, Peter is vier jaar geleden gescheiden van Eva. Peter en Eva zijn met behulp van een advocaat overeengekomen dat Peter iedere maand ten aanzien van de kinderalimentatie een bedrag van € 450,00 aan Eva moet voldoen. Nu Peter in verband met het Corona virus geen enkele euro meer omzet en het nog maar de vraag is of hij zijn restaurant kan blijven voortzetten is bij Peter de vraag gerezen of hij  kan stoppen met het betalen van de kinderalimentatie.

Stoppen met betalen van de alimentatie?

Aan Peter heb ik (hoewel het gebrek aan inkomen uiterst vervelend is) duidelijk gemaakt dat hij niet “zomaar” kan stoppen met het betalen van de alimentatie. Daarnaast kan Peter niet eigenhandig beslissen om een lager bedrag aan kinderalimentatie over te maken. Voorgaande kan alleen als er in onderling overleg (overleg tussen Peter en Eva) nieuwe afspraken over de alimentatie zijn gemaakt danwel als de rechter hier een beslissing over heeft genomen. Dus zelfs in het geval van Peter, waarbij hij op dit moment niet beschikt over enig inkomen, moet de alimentatieverplichting worden nagekomen.

Onderling overleg

Op mijn advies heeft Peter eerst geprobeerd om zelf in overleg te treden met Eva. Helaas is het Peter niet gelukt om samen in onderling overleg met Eva tot nieuwe afspraken te komen. Omdat de situatie van Peter schrijnend is heb ik namens Peter contact gelegd met Eva, waarna wij een gezamenlijk gesprek hebben gevoerd via facetime. Tijdens dit gesprek is het Eva duidelijk geworden hoe slecht en onzeker de financiële situatie van Peter op dit moment is. Eva leek zelfs, tot grote opluchting van Peter, veel begrip te hebben voor zijn situatie. In de zaak van Peter is afgesproken dat de kinderalimentatieverplichting (tot het moment dat er omtrent de financiële situatie van Peter meer duidelijkheid komt) tijdelijk met 2/3 wordt verlaagd.

Wijziging via de rechter

Indien het niet was gelukt om in onderling overleg tot afspraken te komen dan had ik in de zaak van Peter op zeer korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend met als doel om de kinderalimentatie te verlagen danwel op nihil te laten stellen. Juist omdat rechters vaak pas een alimentatiebedrag verlagen vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend is het van groot belang om het verzoekschrift zo snel mogelijk in te dienen en hier dus niet te lang mee te wachten.

Conclusie

Wij merken dat het voor iedereen op dit moment een moeilijke tijd is. Van ouders wordt veel gevraagd en de maatregelen die er zijn genomen veranderen wekelijks. Wij adviseren ouders van kinderen om vooral in deze tijd rekening met elkaar te houden. Wees redelijk naar elkaar en probeer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan zijn wij er uiteraard voor jou. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog neem dan gerust contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op: 070 205 49 55.

Nakoming van de omgangsregeling tijdens de uitbraak van het coronavirus

By | Geen categorie

Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken nemen de zorgen bij veel ouders toe. In dit kader belde Pim mij vrijdag op. Pim is al een langere tijd een cliënt van mij. Pim heeft een relatie gehad met Sara, inmiddels zijn zij een jaar uit elkaar. Pim en Sara zijn de ouders van Tessa. In samenspraak is er onder mijn begeleiding en onder de begeleiding van de advocaat van Sara een ouderschapsplan tot stand gekomen. In het ouderschapsplan staan diverse afspraken, onder andere afspraken rondom de omgangsregeling, ten behoeve van Tessa.

Afspraken over de omgangsregeling

Pim en Sara zijn met elkaar overeengekomen dat Tessa om de week van vrijdag tot maandag bij Pim verblijft. Daarnaast is Pim iedere woensdag met Tessa.

Sara heeft Pim afgelopen vrijdag laten weten dat zij geen uitvoering meer wenst te geven aan de omgangsregeling. Ondanks dat Tessa niet ziek is ziet Sara het niet zitten om Tessa bloot te stellen aan derden (waaronder aan Pim). Sara maakt zich extra veel zorgen over het welzijn van Tessa omdat Tessa last heeft van astma. Pim is het niet eens met de beslissing van Sara. Immers, Pim is van mening dat Tessa zoveel mogelijk gebaat is bij duidelijkheid en regelmaat. Pim heeft aan mij gevraagd wat hij nu het beste kan doen.

Nakoming van de omgangsregeling

Het uitgangspunt van onze wet is dat een kind en een ouder recht hebben op omgang met elkaar. In deze zaak heeft Sara niet het recht om een omgangsregeling te doorkruizen. Wat kan Pim nu het beste doen?

Nu het Pim zelf niet lukt om Sara er van te overtuigen dat de omgangsregeling weer moet worden nagekomen heb ik namens Pim contact opgenomen met de advocaat van Sara met als doel om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Gelukkig is het in de zaak van Pim gelukt om de omgangsregeling, in onderling overleg, weer tot stand te brengen. Pim heeft dit weekend dus gewoon contact met Tessa kunnen hebben. Ook hebben Pim en Sara met behulp van mij en de andere advocaat nadere afspraken gemaakt ten behoeve van de opvang van Tessa nu de scholen gesloten zijn.

Wat als Pim en Sara er in onderling overleg alsnog niet uit waren gekomen?

Indien het niet gelukt was om er samen in onderling overleg uit te komen dan had ik namens Pim een kort geding (een spoedprocedure) opgestart. Via het kortgeding had ik aan de rechter verzocht om Sara te verplichten om de bestaande omgangsregeling na te komen. De kortgeding zaken worden normaal gesproken zeer snel op zitting gepland.

De advocaat van Sara had in dat geval namens Sara een conclusie van antwoord (verweer) kunnen indienen en kunnen uitleggen waarom Sara van mening is dat er in dit geval geen uitvoering aan de omgangsregeling gegeven dient te worden.

De rechter zal alle standpunten meenemen en daarbij ook denken in het belang van Tessa. Indien de rechter had besloten dat Sara gehoor moet geven aan de omgangsregeling dan zal Sara hier naar moeten handelen.

Dwangmiddelen

In de wet zijn overigens verschillende middelen te vinden die ervoor zorgen dat jouw ex zich aan de omgangsregeling houdt. Echter hebben de meeste middelen (een dwangsom, lijfsdwang, wijziging van de hoofdverblijfplaats, hulp van de politie) niet alleen een impact op jouw ex, maar ook op de kinderen. Naar onze mening dient dat laatste ten alle tijden voorkomen te worden.

Conclusie

Wat is nu wijsheid? Wij adviseren altijd om eerst in alle redelijkheid met jouw ex te praten waar het kan, eventueel met onze hulp. Het is in het belang van de kinderen om er samen uit te komen. Mocht dit echter niet lukken dan kunnen wij een spoedprocedure starten waarbij wij de rechter zullen vragen om jouw ex te verplichten om tot nakoming van de omgangsregeling over te gaan.

NB: De namen die genoemd zijn in deze blog zijn fictief