Monthly Archives

mei 2022

Mag mijn kind van 12 jaar of ouder kiezen waar het gaat wonen?

By | Geen categorie

Vanochtend was Joost bij mij op kantoor. Hij en zijn vrouw Femke hebben besloten om uit elkaar te gaan. Joost en Femke hebben samen één zoon, Stefan, van 13 jaar. Helaas is de verhouding tussen Joost en Femke zo slecht waardoor het vermoedelijk net lukt om in onderling overleg tot afspraken te komen. Deze ochtend heb ik Joost uitgelegd welke afspraken er bij een verbreking van de relatie gemaakt moeten worden. Ook heb ik met Joost besproken welke afspraken er omtrent Stefan gemaakt dienen te worden. Zo dienen er afspraken gemaakt te worden over de plek waar Stefan zijn hoofdverblijf zal hebben, welke zorgregeling zal er gaan gelden, de hoogte van de kinderalimentatie dient te worden berekend etc. Voorgaande punten kunnen wij, als we er samen niet uitkomen, aan de rechter voorleggen.

Joost sloeg aan bij het onderwerp van het hoofdverblijf. Immers, Stefan is een jongen van 13 jaar. Kinderen van 12 jaar of ouder mogen toch zelf bepalen waar zij wonen? Daarnaast mogen zij toch zelf bepalen wanneer zij bij de andere ouder zijn?

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, nee dat mag niet. Hoe het dan wel zit leg ik jullie in deze blog uit.

Kind gesprek met de rechter

De gedachtegang dat een kind van 12 of ouder zelf mag kiezen waar het gaan wonen en op welke dagen het naar de andere ouder gaat is een veelvoorkomend misverstand en waarschijnlijk ontstaan door het feit dat een kind van 12 jaar of ouder wel het recht heeft op een gesprek met de rechter waarbij het kind zijn/haar mening kenbaar kan maken bijvoorbeeld over waar hij/zij wil wonen.

Het kind gesprek is in leven gebracht zodat kinderen in een procedure hun stem kunnen laten horen. In Nederland worden kinderen van 12 jaar of ouder gehoord in zaken die gaan over de omgang, het gezag en ondertoezichtstellingen. Bij het Gerechtshof Den Haag geldt er op dit moment ook een pilot waarbij er ook met jongere kinderen gesproken wordt.

Wat gebeurd er tijdens een kind gesprek met de rechter

Bij een kind gesprek heeft het kind een gesprek met de rechter. Deze gesprekking vinden op de rechtbank plaats. Soms vinden de gesprekken in de zittingszaal plaats een andere keer is er een speciale kindvriendelijke kamer waar het gesprek plaatsvindt. De rechter heeft bij het kind gesprek geen toga aan en probeert het gesprek op een kind vriendelijke manier aan te gaan. Kinderen kunnen tijdens het gesprek aangeven wat zij van iets vinden en waar ze bijvoorbeeld willen wonen. De stem van het kind is echter niet doorslaggevend. Wel is het zo dat hoe ouder een kind is, hoe meer de rechter de mening van een kind meeneemt in haar beslissing.

Zijn de kind gesprekken geheim?

De rechter vraagt na het gesprek altijd aan een kind of zij hetgeen aan haar is verteld ook mag delen met de ouders tijdens de zitting. Indien een kind geen toestemming hiervoor geeft dan zal een rechter niets over het gesprek vertellen. Heeft het kind er geen probleem mee dat de rechter de inhoud van het gesprek deelt dan deelt de rechter tijdens de zitting met de ouders wat er is besproken.

Moet een kind van 12 jaar of ouder naar een gesprek met de rechter?

Het is niet verplicht om een gesprek te hebben met de rechter. Sommige kinderen vinden het te spannend om face to face met een rechter te spreken. Voor deze kinderen is het ook mogelijk om een brief aan de rechter te sturen om op deze manier toch haar mening kenbaar te maken.

Vragen

Zowel Maartje als Brenda hebben te maken met zaken waarbij er kind gesprekken plaatsvinden bij de rechter. Mocht je hier een vraag over hebben schroom dan niet om contact met ons op te nemen.