Afstamming

Erkenning

Indien een kind buiten het huwelijk wordt geboren dan is de vader niet automatisch de wettelijke vader. Om dit te bereiken dient u uw kind eerst te erkennen.

Indien de moeder instemt met de erkenning dan kunt u de erkenning eenvoudig regelen via de gemeente. Mocht de moeder weigeren om haar toestemming te geven om uw kind te erkennen dan kunnen wij namens u een verzoek indienen bij de rechtbank om vervangende toestemming te verkrijgen om uw kind te mogen erkennen.

Het kan ook voorkomen dat u een kind heeft erkend en er naderhand achter komt dat u niet de biologische vader bent. In dat geval kunnen wij een verzoek indienen bij de rechtbank om de erkenning te laten vernietigen.

Gerechtelijke vaststelling vaderschap

Het kan voorkomen dat de biologische vader van uw kind niet mee wenst te werken aan de erkenning van uw kind. In dat geval kunnen wij namens u aan de rechtbank verzoeken om het vaderschap vast te stellen. De gerechtelijke vaststelling van het vaderschap heeft terugwerkende kracht tot aan de dag van de geboorte van uw kind.

Ontkenning vaderschap

Het kan voorkomen dat de juridische vader niet de biologische vader is of dat daar twijfels over bestaan. U kunt hierbij denken aan de situatie waarin een kind tijdens het huwelijk is geboren maar de echtgenoot van de moeder niet de biologische vader is. In dat geval kunnen wij voor u aan de rechtbank verzoeken om het vaderschap te ontkennen.