Alimentatie

Partneralimentatie

Na de scheiding blijven ex-partners onderhoudsplichtig naar elkaar. In de meeste gevallen zal de meest verdienende ex-echtgenoot aan de minst verdienende ex-echtgenoot partneralimentatie moeten betalen. Partneralimentatie wordt meestal maandelijks voldaan, maar kan ook in één keer worden afgekocht. Ook kunt u over en weer afstand doen van de partneralimentatie.

De hoogte van de partneralimentatie is voor iedereen anders. Dit wordt bepaald door enerzijds de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en anderzijds de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie is maatwerk. Daarom is het belangrijk om een goede berekening te laten maken.  Wij beschikken over specialistische kennis om de partneralimentatie voor u te berekenen.

De hoogte en de duur van de partneralimentatie kan worden gewijzigd indien zich een wijziging van omstandigheden voordoet. U kunt hierbij denken aan een verandering van het inkomen of wijziging van de gezinssamenstelling.  De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als zijnde gehuwd. Is er sprake van een wijziging in uw situatie, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen bezien of de partneralimentatie gewijzigd kan worden.

Kinderalimentatie

Indien u en uw partner uit elkaar gaan blijft u beiden financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van uw kinderen. De verplichting om kinderalimentatie te betalen geldt tot uw kind de achttienjarige leeftijd bereikt. Voor kinderen tussen de achttien en eenentwintig geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie.

De hoogte van de kinderalimentatie is in iedere situatie anders en hangt af van enerzijds het gezinsinkomen tijdens het huwelijk en anderzijds het huidige inkomen van de beide ouders. Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk. Daarom is het belangrijk om een goede berekening te laten maken.  Wij beschikken over specialistische kennis om de kinderalimentatie voor u te berekenen.

De hoogte van de kinderalimentatie kan worden gewijzigd indien zich een wijziging van omstandigheden voordoet. U kunt hierbij denken aan een verandering van het inkomen of wijziging van de gezinssamenstelling. Is er sprake van een wijziging in uw situatie, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen bezien of de hoogte van de kinderalimentatie nog wel juist is.