Curatele, bewind en mentorschap

Curatele

Een ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als persoonlijke belangen niet meer zelfstandig kunnen behartigen.

Een persoon die onder curatele is gesteld verliest zijn/haar handelingsbekwaamheid. Voorgaande houdt in dat deze persoon niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten. Een curator neemt beslissingen over geld, verpleging, verzorging, behandeling en de begeleiding van de betrokkene.

Wij staan geregeld de curandus of de familieleden bij in dit soort zaken. Neemt u gerust contact met ons op voor advies.

Bewind

Bewind is bedoeld voor mensen die door een lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële zaken te regelen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan iemand met een geestelijke stoornis of een verslaving. De rechter kan dan een bewindvoerder benoemen om bepaalde of alle goederen van de onderbewindgestelde te beheren.

Wij behartigen geregeld de belangen van de onderbewindgestelde. Ook geven wij vaak advies aan de betrokken familieleden.

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die geen beslissingen meer kunnen nemen op het gebied van hun persoonlijke zaken. De rechter kan in dit geval een mentor benoemen. De mentor neemt dan beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van de betrokkene.

Indien onverhoopt de invulling van het mentorschap niet verloopt zoals gewenst dan kunnen wij u adviseren over de verschillende mogelijkheden.