Echtscheiding

Een echtscheiding is voor alle betrokkenen een emotioneel en ingrijpend proces waarbij er afspraken gemaakt moeten worden over de kinderen, de partneralimentatie, de verdeling van bezittingen en schulden en het opgebouwde pensioen.

Van Haeften en Braat advocaten kan voor zowel u alleen als voor u beiden optreden. Wij zullen hierbij altijd proberen om zonder een kostbare en langdurige procedure de gevolgen van de echtscheiding voor u te regelen.

Wij begeleiden uw scheiding van begin tot eind. Als advocaat zorgen wij ervoor dat alles juridisch goed geregeld wordt.

Partneralimentatie

Na de scheiding blijven ex-partners onderhoudsplichtig naar elkaar. In de meeste gevallen zal de meestverdienende ex-echtgenoot aan de minstverdienende ex-echtgenoot partneralimentatie moeten betalen. Partneralimentatie wordt meestal maandelijks voldaan, maar kan ook in één keer worden afgekocht. Ook kunt u over en weer afstand doen van de partneralimentatie.

De hoogte van de partneralimentatie is voor iedereen anders. Dit wordt bepaald door enerzijds de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en anderzijds de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie is maatwerk. Daarom is het belangrijk om een goede berekening te laten maken.  Wij beschikken over specialistische kennis om de partneralimentatie voor u te berekenen.

De hoogte en de duur van de partneralimentatie kan worden gewijzigd indien zich een wijziging van omstandigheden voordoet. U kunt hierbij denken aan een verandering van het inkomen of wijziging van de gezinssamenstelling.  De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt als de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen als zijnde gehuwd. Is er sprake van een wijziging in uw situatie, neem dan contact met ons op, zodat wij samen met u kunnen bezien of de partneralimentatie gewijzigd kan worden.

Verdeling van bezittingen en schulden

Of u nu in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, de vermogensrechtelijke afwikkeling (het verdelen van de bezittingen en schulden) is vaak een complexe aangelegenheid waarbij zowel juridische als fiscale aspecten een rol spelen. Indien u gaat scheiden is het belangrijk dat de vermogensrechtelijke afwikkeling goed voor u wordt geregeld, zodat u later niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Wij kunnen u hierover adviseren. Indien nodig en gewenst schakelen wij een fiscalist en/of een accountant in met wie wij nauw samenwerken.

Pensioen

U en uw ex-partner hebben beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Deze verdeling geldt voor scheidingen na 30 april 1995. Voor scheidingen voor deze periode geldt een andere regeling. Ondanks de wettelijke regelingen die er zijn, kunt u er in onderling overleg ook voor kiezen het pensioen op andere wijze te verdelen. Wij kunnen u hierover adviseren en dit voor u vastleggen in een echtscheidingsconvenant.