Maartje Braat

Het mooiste aan mijn vak vind ik het contact met cliënten en het kunnen bieden van passende juridische, menselijke en soms praktische oplossingen. Ik heb van nature een goed luisterend oor en haal er voldoening uit om mensen te adviseren en daarbij ook oog te hebben voor de emoties die spelen.

Ik ben in 2004 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en ben direct daarna beëdigd tot advocaat waarna ik enkele jaren bij een advocatenkantoor in Den Haag heb gewerkt. Nieuwsgierig naar ‘de andere kant van de tafel’ heb ik na een aantal jaar de overstap gemaakt naar het gerechtshof Den Haag en ben ik enige tijd werkzaam geweest als senior gerechtssecretaris bij team familie. Een waardevolle periode in mijn carrière. Niet alleen heb ik mij gedurende deze jaren kunnen specialiseren in het familierecht, maar ook heeft mijn ervaring binnen de rechtspraak mij inzicht gegeven in de wijze waarop rechters tot een beslissing komen. Ook is voor mij duidelijk geworden dat een juridisch juiste beslissing niet altijd ook daadwerkelijk een oplossing aan partijen kan bieden.

Ik zal mij daarom altijd tot het uiterste inspannen om een zaak in onderling overleg te regelen en daarbij op zoek te gaan naar een oplossing die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, ook op de lange termijn. Hierbij focus ik mij niet alleen op het juridische gedeelte van een zaak, maar probeer ik ook zoveel mogelijk aandacht te geven aan de onderliggende emoties en behoeften.

Helaas lukt het niet altijd om samen tot een oplossing te komen en is het voeren van een procedure onvermijdelijk. Mijn ervaring bij de rechtspraak stelt mij in staat doelgericht te procederen, zonder daarbij onnodige kosten te maken.

Ik ben pas tevreden als mijn cliënten het gevoel hebben te zijn gehoord en de rust is hersteld, zodat zij verder kunnen met hun leven.

Familierechtadvocate Maartje Braat
Familierechtadvocate Maartje Braat