Goed voorbereid naar de vakantiebestemming tijdens Corona

Afgelopen week ben ik gebeld door Roos. Roos heeft twee jaar geleden haar relatie beëindigd met Rick. Roos en Rick zijn de ouders van de drieling Lilly, Loek en Lucy. Op het moment dat het coronavirus in Nederland uitbrak is Rick in verband met zijn gezondheid tijdelijk verhuisd naar zijn huis in Mallorca. Twee weken geleden is Rick teruggekomen en heeft daarbij aan Roos aangegeven dat hij graag met de drieling deze zomer op vakantie wenst te gaan naar Mallorca. Roos ziet de vakantie in verband met het coronavirus niet zitten. Roos is bang dat de situatie rondom het coronavirus wellicht zal wijzigen op het moment dat de kinderen in Mallorca zullen zijn wat tot het gevolg heeft dat de kinderen niet makkelijk naar Nederland kunnen terugkeren. Ook ziet Roos het niet zitten indien de kinderen in een overvol vliegtuig moeten zitten met alle gevolgen van dien. Roos heeft mij dan ook gevraagd of Rick de kinderen zo maar mee op vakantie kan nemen?

Toestemmingsverklaring

Het is goed om je te realiseren dat indien je op vakantie wenst te gaan je altijd toestemming nodig hebt van de andere gezaghebbende ouder. Dit geldt dus voor zowel getrouwde als ongetrouwde ouders en geldt ook als je bijvoorbeeld maar een kort weekendje met de kinderen naar het buitenland wenst te gaan.

De andere gezaghebbende ouder kan de toestemming eenvoudig geven door het formulier “toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland” in te vullen en te ondertekenen.

Het formulier is te vinden op de website van de rijksoverheid.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

Let er op dat alle informatie goed is ingevuld en dat ook de handtekening van de toestemming gevende ouder op het formulier staat. Naast de toestemmingsverklaring moet de reizende ouder ook een kopie van het paspoort van de andere gezaghebbende ouder bij zich hebben.

Geen toestemming?

In de zaak waarvoor Roos contact met mij heeft opgezocht heeft Roos er voor gekozen om geen toestemming aan Rick te geven voor de voorgenomen vakantie naar Mallorca.

Overleg

Wij raden in familierecht zaken (vooral in zaken waarbij kinderen betrokken zijn) altijd aan om eerst in overleg met elkaar te treden. In de zaak van Roos ben ik dan ook samen met Roos en Rick in gesprek gegaan en zijn wij in onderling overleg tot een oplossing gekomen. In deze zaak zal Rick deze zomer met de auto op vakantie gaan naar Frankrijk.

Procedure

Indien de ouders er alsnog niet uit waren gekomen dan is het niet zo dat Rick zich daar bij neer had moeten leggen. Immers, Rick heeft de mogelijkheid om de kwestie aan de rechtbank voor te leggen waarbij hij aan de rechtbank in een spoedprocedure kan verzoeken om de toestemming van moeder te vervangen. Roos kan op haar weg (via een advocaat) een verweerschrift indienen waarbij haar standpunten aan de rechter duidelijk worden maken.

Ondanks het feit dat ik denk dat er omtrent deze kwestie nog veel uitspraken van de rechtbanken zullen volgen is er onlangs wel een uitspraak van de rechtbank Rotterdam gepubliceerd. Na het lezen van deze uitspraak is duidelijk geworden dat de rechtbank  in deze tijd onder andere zal kijken welk reisadvies de overheid heeft uitgebracht over het betreffende land. De kans bestaat dat als er geen negatief reisadvies is gegeven voor een land en er daarbij ook geen andere bezwaren worden gegeven de toestemming zal worden verleend.

Slot

Met regelmaat treden wij met succes op voor ouders die zich in een dergelijke situatie bevinden. Mocht je te maken krijgen met een soortgelijke kwestie dan kun je altijd contact met ons opnemen voor een kosteloos adviesgesprek. Wij helpen jou graag verder.