Heeft een stiefouder een onderhoudsverplichting?

Van vaders en moeders, die uit een eerdere relatie kinderen hebben gekregen en met een nieuwe partner gaan samenwonen, krijg ik vaak de vraag of de nieuwe partner wettelijk verplicht is om mee te betalen aan de kosten van voornoemde kinderen en zo ja of dit van invloed is op de hoogte van de kinderalimentatie.

In deze blog zal ik uiteenzetten in welke gevallen een stiefouder een onderhoudsverplichting heeft en of dit van invloed is op de hoogte van de kinderalimentatie.

Wanneer ontstaat er onderhoudsplicht voor de nieuwe partner?

Een nieuwe partner die met een ouder gaat samenwonen is in beginsel niet verplicht om mee te betalen aan de kosten van de kinderen die geboren zijn uit een eerdere relatie.

Gaat de ouder echter met de nieuwe partner trouwen of een geregistreerd partnerschap aan dan ligt het anders. De nieuwe partner wordt in deze gevallen, in juridische zin, als stiefouder aangemerkt waardoor er op grond van de wet een onderhoudsverplichting ontstaat tussen de stiefouder en de stiefkinderen.

Geldt de onderhoudsverplichting tegenover alle kinderen?

De onderhoudsverplichting geldt alleen ten aanzien van de kinderen die tot het gezin behoren. Hiermee wordt bedoeld dat de kinderen hoofdzakelijk bij de stiefouder en de ouder in huis moeten wonen. Er bestaat dus geen onderhoudsplicht voor een stiefouder indien de kinderen van zijn of haar partner af en toe aanwezig zijn.

Wanneer eindigt de onderhoudsverplichting?

Van belang is dat de stiefouder alleen tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap onderhoudsplichtig is. Indien het huwelijk wordt ontbonden dan eindigt daarmee ook de onderhoudsplicht van de stiefouder. Voorgaande geldt ook als het geregistreerd partnerschap wordt beëindigd.

Onderhoudsverplichtingen vader, moeder vs stiefouders

De verplichting om financieel bij te dragen is voor ouders en stiefouders gelijk, met andere woorden de wet bepaalt daarin geen rangorde. Voorgaande kan betekenen dat een vader minder kinderalimentatie hoeft te gaan betalen wanneer een moeder hertrouwt met een andere man.

Toekomst?

Momenteel wordt er al enige tijd gediscussieerd over de afschaffing van de wettelijke onderhoudsverplichting van de stiefouder. Veel mensen zijn van mening dat de primaire verantwoordelijkheid bij de ouders zelf zou moeten liggen en aldus niet bij de stiefouders.

Tot op de dag van vandaag is de stiefouder, in de gevallen zoals hierboven omschreven, echter onderhoudsplichtig jegens zijn of haar stiefkinderen. Voorgaande kan van invloed zijn op de vraag wie welke bijdrage voor de kinderen zal moeten betalen.

Indien u meer wenst te weten over dit onderwerp dan bent u altijd welkom voor een kosteloos adviesgesprek bij ons op kantoor.