Help, hoe krijg ik duidelijkheid of het kind van mij is?

Help, hoe krijg ik duidelijkheid of het kind van mij is?

In december is Dirk bij mij op kantoor geweest. Dirk vertelde mij dat hij eind 2021 met Fleur aan de praat is geraakt via Instagram. Van praten kwam een ontmoeting, waarna Dirk met Fleur een aantal keer heeft afgesproken. Dirk vertelde mij dat hij met Fleur intiem is geweest. Dirk en Fleur hebben het bij een aantal afspraken gelaten omdat ze geen liefdes klik met elkaar voelde. Tien maanden na de eerste ontmoeting zag Dirk op de Instagram van Fleur dat zij was bevallen van een dochtertje Mae. Dirk heeft vermoedens dat hij de vader is, echter wenst Fleur hier geen duidelijkheid over te geven. Indien Dirk de vader blijkt te zijn dan wenst hij heel graag een vaderrol in het leven van Mae te vervullen.

Dirk zijn vraag aan mij is hoe hij duidelijkheid kan krijgen over het vaderschap. Ook heeft Dirk aan mij gevraagd welke mogelijkheden er zijn om als vader op de geboorte akte te komen als hij de vader blijkt te zijn en op welke manier hij omgang kan krijgen met Mae.

DNA test

De eerste stap die gezet moet worden is een DNA test afnemen. Immers enkel via een DNA test kan er een 100 procent duidelijkheid komen omtrent de vraag of Dirk al dan niet de biologische vader is. Ik heb Dirk uitgelegd dat ik eerst een brief aan Fleur zal toezenden om te bekijken of zij wenst mee te werken aan een DNA test. In mijn zaak heeft Fleur helaas niet gereageerd op de brief. Ik hoor je denken wat nu? Indien een moeder niet meewerkt dan kan er via de rechter een DNA test worden afgedwongen. Als ook moeder hier niet aan meewerkt kan de rechter aan de houding van moeder “haar conclusies verbinden die zij geraden acht”. Dit betekent dat de rechter in een dergelijk geval zal aannemen dat (in deze zaak) Dirk de vader is.

Hoe ging de zaak verder?

In de zaak van Dirk heb ik het verzoek om een DNA onderzoek te laten plaats vinden gecombineerd met een verzoek om vervangende tostemming te geven tot erkenning, een omgangsregeling vast te stellen en Dirk samen met Fleur met het gezag te belasten. De zitting van Dirk heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook tijdens de zitting heeft Fleur aangegeven dat zij niet wenst mee te werken aan een DNA onderzoek. Zoals verwacht heeft de rechter moeder verplicht om mee te werken aan een DNA onderzoek. Vermoedelijk zal moeder hier nu wel aan gaan mee werken. Het is in de zaak van Dirk afwachten wat er uit het DNA onderzoek komt.

Na de DNA test

Zoals geschreven wil Dirk graag een rol spelen in het leven van Mae indien hij de vader blijkt te zijn. Voorgaande houdt in dat hij als juridische vader op de geboorte akte van Mae wil komen te staan. Maar daarnaast wil Dirk ook omgang hebben met Mae. Voorts wenst Dirk met moeder het gezag uit te voeren.

Indien Fleur aan Dirk toestemming geeft om Mae te erkennen dan kunnen partijen dit onderling bij de gemeente regeling. Let op, want sinds 1 januari 2023 is de wet veranderd. Wordt een kind na 1 januari 2023 door een vader bij de gemeente erkend dan krijgt vader automatisch het gezamenlijke gezag over het kind.

Als Fleur geen toestemming geeft voor de erkenning dan zal er in deze zaak vermoedelijk een tweede zitting worden gepland. Waarbij de rechtbank de overige verzoeken van Dirk zal behandelen. Mijn ervaring is dat de rechtbank bijna altijd vervangende toestemming geeft om een kind te mogen erkennen als een vader de biologische vader is. Ook zal de rechtbank in de regel beslissen dat er omgang moet zijn tussen de vader en het kind. Ten aanzien van het gezag is ook het uitgangspunt dat beide ouders het gezag over een kind dragen. Echter, moet er wel een vorm van communicatie zijn zodat ouders ook daadwerkelijk beslissingen in het leven van een kind kunnen maken. In het geval van Dirk en Fleur zou de rechter nog wel eens kunnen zeggen dat partijen eerst via een ouderschapstraject aan de communicatie moeten werken voordat de rechtbank daar een definitieve beslissing inneemt.

Slot

Kamp jij met een zelfde soort vraag als Dirk en wil je graag weten of jij de verwekker van het kind bent. Of weet je dit al en wil je graag dat er bepaalde punten vast komen te staan?
Voel je dan vrij om met Maartje of Brenda een afspraak in te plannen. Wij helpen je hier graag mee verder.