Help mijn ex komt de omgangsregeling niet na, wat nu?!

Vandaag heeft Sanne mijn hulp ingeroepen. Sanne vertelde mij dat zij een relatie heeft gehad met Chris. Uit deze relatie zijn de minderjarige Olivier en Annabel geboren. De relatie tussen Sanne en Chris is inmiddels vier jaar geleden beëindigd. Op het moment dat Sanne en Chris uit elkaar zijn gegaan hebben zij zich samen gewend tot één advocaat. Onder leiding van de advocaat hebben Sanne en Chris in onderling overleg diverse afspraken gemaakt over de kinderen. De afspraken die gemaakt zijn, zijn vastgelegd in een ouderschapsplan. Voor wat betreft het hoofdverblijf is tussen Chris en Sanne afgesproken dat de kinderen hun hoofdverblijf bij Chris zullen hebben. Voor wat betreft de omgangsregeling hebben Chris en Sanne afgesproken dat de kinderen iedere woensdag bij Sanne verblijven. Daarnaast verblijven de kinderen één keer in de twee weken van donderdag tot zondag bij Sanne.

De omgangsregeling liep goed tot het moment dat Sanne een nieuwe vriend kreeg. Uit het niets heeft Chris aan Sanne aangegeven dat hij het niet langer in het belang acht dat de kinderen contact hebben met Sanne. Sanne heeft er alles aangedaan om in gesprek te gaan met Chris, hetgeen niet is gelukt. Sanne zit nu met haar handen in het haar. Wat kan zij doen om het contact tussen haar en de kinderen te herstellen.

Recht op omgang

Iedere vader en moeder, of deze nu wel of niet is belast met het gezag, heeft recht op omgang met zijn danwel haar kind. De meeste ouders komen in onderling overleg een omgangsregeling overeen. Soms lukt dat niet en zal de rechter de knoop moeten doorhakken. Hoe ook, als er een omgangsregeling is overeengekomen danwel is vastgesteld door de rechter dan moet de andere ouder deze regeling nakomen. In de situatie van Sanne, heeft Chris eenzijdig besloten om de omgangsregeling niet langer na te komen. Sanne heeft mij gevraagd wat zij nu het beste kan doen. De tips die ik aan Sanne heb gegeven zal ik in deze blog bespreken.

Tip 1 nakoming vragen

In onderhavige kwestie heb ik Sanne geadviseerd om zo snel mogelijk in actie te komen door, bijvoorbeeld per e-mail, aan Chris kenbaar te maken dat zij het niet eens is met zijn beslissing (het stopzetten van de omgangsregeling) en dat zij aldus wenst dat de omgangsregeling weer wordt nagekomen.

Tip 2 voorkom dat de kinderen onderdeel worden van het conflict

Daarnaast heb ik Sanne geadviseerd om de kinderen buiten het geschil te houden. Naar mijn mening dient er ten alle tijden te worden voorkomen dat de kinderen getuige worden van een “ruzie” tussen hun ouders.

Tip 3 neem contact op met een familierecht advocaat  

Indien Chris, ondanks de e-mail van Sanne, blijft weigeren om de omgang tussen Sanne en de kinderen te hervatten en er aldus geen oplossing lijkt te komen dan is het raadzaam om zo snel mogelijk contact op te nemen met een familierecht advocaat.

In de situatie van Sanne zal de familierecht advocaat allereerst proberen om zelf in contact te komen met Chris. Voorts zal de advocaat onderzoeken of het mogelijk is om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Lukt dat niet dan zal de advocaat juridische stappen ondernemen.

Zelf start ik in dergelijke situaties vaak een spoedprocedure (ook wel een kort geding genoemd) met als doel dat de omgangsregeling weer wordt nagekomen. Het voordeel van een spoedprocedure is dat deze vaak binnen vier tot zes weken op zitting staat waardoor het recht op omgang snel kan worden afgedwongen en de omgang aldus weer snel kan worden hervat. In veel zaken zie ik dat het partijen tijdens de zitting alsnog lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, waarna de bestaande omgangsregeling weer wordt hervat en wordt nagekomen. Mochten partijen er niet uitkomen dat ze de rechter altijd binnen twee weken een uitspraak doen.

Conclusie

Mocht je, net als Sanne, in een zelfde soort situatie terecht komen dan adviseer ik jou dus om eerst zelf in gesprek te gaan met de andere ouder om tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan is het raadzaam om niet te lang te wachten en contact op te nemen met een advocaat die snel voor jou kan handelen. Nogmaals, wacht hier vooral niet te lang mee, immers indien je voor een langere periode geen omgang meer hebt met jouw kind dan veroorzaakt dat een afstand tussen jou en jouw kind. Voorgaande kan lijden tot ouderverstoting wat absoluut niet in het belang van jouw kind is.

Als er voor een langere periode geen omgang tussen jou en jouw kind is dan bestaat er, naast de ouderverstoting, ook het risico dat de omgang eerst langzaam opgebouwd moet worden voordat men weer terug kan gaan naar de oorspronkelijke overeengekomen omgangsregeling. Dit alles kan worden voorkomen door snel actie te ondernemen als de omgang is stop gezet .

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan gratis contact op met Maartje of Brenda. Wij staan jou graag te woord.

NB: de namen in deze blog zijn fictief.