Help mijn ex weigert zijn toestemming te geven voor de aanvraag van een paspoort. Wat nu?

De zomervakantie is alweer enkele weken voorbij. Inmiddels staat de herfstvakantie alweer voor de deur. Je bent van plan om in de herfstvakantie samen met je dochter na te zomeren in Ibiza. Tot je grote schrik ben je er zojuist achter gekomen dat het paspoort van jouw dochter niet meer geldig is. Wat nu?

Als je voor je kind een paspoort wenst aan te aanvragen dan kun je een afspraak maken bij de gemeente. Let er wel op dat je voor de aanvraag van een paspoort toestemming nodig hebt van de andere ouder, indien deze ouder ook is belast met het gezamenlijke gezag. Voorgaande geldt overigens ook voor de aanvraag van een ID-bewijs voor minderjarige kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.

Dat jullie beiden als gezaghebbende ouders akkoord gaan met het aanvragen van een paspoort dient te blijken uit een door jullie beiden ingevuld en hiervoor bestemd ondertekend formulier. Ook moeten jullie beiden bij de aanvraag van het paspoort van jullie kind jullie eigen paspoort danwel identiteitsbewijs tonen.

Bij ouders die uit elkaar zijn zien wij het helaas nog weleens voorkomen dat de “andere” ouder weigert om zijn/haar toestemming te verlenen. Wat kun je hiertegen doen?

Vervangende toestemming

Mocht jouw ex-partner geen toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort danwel voor de aanvraag van een identiteitsbewijs dan kun je aan de rechter vragen om de toestemming van de weigerachtige ouder te vervangen door een rechterlijke uitspraak. De uitspraak van de rechter vervangt in dat geval de toestemming van de andere ouder.

Een dergelijk verzoek kun je enkel en alleen indienen met behulp van een advocaat. In de meeste gevallen zal er ook een mondelinge behandeling worden bepaald waarbij de rechter goed luistert naar de standpunten van beide partijen. Vervolgens zal de rechtbank een uitspraak doen die hij het meeste in het belang van het kind acht.

Vaak nemen procedures bij de rechtbank enige tijd in beslag. Mocht er een spoedeisend belang zijn (je gaat bijvoorbeeld binnenkort met vakantie en het huidige paspoort is niet meer geldig) dan kan er een spoedprocedure bij de rechtbank worden opgestart. Mocht jouw ex weigeren om zijn toestemming te verlenen voor de aanvraag van een nieuw paspoort dan helpen wij jou graag verder. De advocaten van Van Haeften & Braat advocaten staan geregeld ouders bij in bovengenoemde procedures en kunnen jou dan ook goed informeren adviseren en indien nodig snel een procedure aanhangig maken bij de rechtbank.