Hi my name is…. Wat als je niet tevreden bent met jouw voornaam?

Helaas kies je jouw voornaam niet zelf uit maar is dit een taak van jouw ouders. Voorgaande kan het gevolg hebben dat je niet blij bent met jouw eigen voornaam. Dit zal wellicht eerder spelen indien je een ongebruikelijke voornaam hebt gekregen. Het kan echter ook zo zijn dat er niets mis is met jouw voornaam maar dat de voornaam een aparte combinatie geeft met jouw achternaam. Zo heb ik ooit een klasgenootje gekend met de naam Hendy Keppy. Alhoewel Hendy, voor zover ik weet, nooit problemen heeft gekend met zijn naam is het erg vervelend als je niet tevreden met jouw eigen naam. Te meer nu een persoon zich hiermee identificeert.

De belangrijke vraag luidt dan: is het mogelijk om jouw voornaam te veranderen?

Kan iedereen zijn voornaam laten wijzigen?

Als je niet blij bent met jouw voornaam dan kun je, door middel van een advocaat, aan de rechter verzoeken om jouw voornaam te laten wijzigen. Wel is het zo dat de wetgeving, voor wat betreft de voornaamswijziging, erg streng is. Met andere woorden een verzoek daartoe wordt niet zomaar toegewezen. Het is dus van groot belang dat het verzoek tot een voornaamswijziging door een gespecialiseerde advocaat op een juiste manier wordt onderbouwd.

Waar kijkt de rechter onder andere naar?

De rechter zal onder andere kijken of je een zwaarwichtig belang hebt bij de voornaamswijziging. Van een zwaarwichtig belang zou sprake kunnen zijn indien iemand wordt gepest met zijn voornaam waardoor hij psychische klachten ondervindt. Ook een persoon die een geslachtswijziging heeft ondergaan zou een zwaarwichtig belang kunnen hebben bij een voornaamswijziging. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat iemand uit geloofsoverwegingen danwel andere emotionele redenen een zwaarwichtig belang heeft om zijn voornaam te laten wijzigen.

Vindt er een zitting plaats?

Mocht de rechtbank het schriftelijke verzoek compleet en goed gemotiveerd vinden dan kan de rechtbank, binnen een aantal maanden en zonder zitting, besluiten dat de voornaam gewijzigd wordt. Jouw advocaat krijgt de beslissing in de vorm van een beschikking opgestuurd. Het kan echter ook voorkomen dat de rechtbank nog wat vragen heeft en het om die reden gewenst vindt dat de vragen mondeling worden toegelicht. In dat geval zal er een zitting worden gepland.

Tot slot is het nog van belang om te weten dat de naamswijziging pas na het verstrijken van de beroepstermijn van drie maanden bij de burgerlijke stand wordt aangepast. Vanaf dat moment wordt de nieuwe voornaam aldus in de gemeentelijke basisadministratie doorgevoerd.

Wat zijn de kosten?

Helaas heeft de overheid besloten dat er voor verzoeken die zien op een voornaamswijziging geen beroep meer kan worden gedaan op de gefinancierde rechtsbijstand, ook wel de toevoeging danwel pro deo genoemd.

Om te voorkomen dat je geconfronteerd wordt met hoge advocatenkosten hanteren wij voor mensen die hun voornaam willen laten wijzigen een vast bedrag van € 850,00 inclusief BTW. Uiteraard is het intakegesprek kosteloos en kunnen wij eerst de haalbaarheid van jouw zaak bespreken.