Ik ben het niet eens met een schriftelijke aanwijzing van de voogd wat nu?

Vandaag heb ik een bespreking gehad met Olivier. Olivier is vier jaar geleden gescheiden van Anna. Tijdens het huwelijk zijn Scottie en Minke geboren. De kinderen wonen bij Olivier en hebben een contactregeling met hun moeder waarbij zij een keer in de veertien dagen van vrijdag na school tot maandag naar school bij de moeder zijn. Daarnaast verblijven de kinderen iedere woensdag bij hun moeder. Omdat de communicatie tussen Olivier en Anna zeer slecht is, is er ten tijde van de echtscheiding een ondertoezichtstelling opgelegd. De ondertoezichtstelling is verlengd tot oktober 2020. 

Olivier vertelde mij dat Scottie na het laatste omgangsmoment met moeder had aangegeven dat hij voor straf een pot sambal leeg heeft moeten eten. Daarnaast zou Scottie voor straf drie uur lang op het balkon van moeder zijn gezet. Olivier heeft voorgaande meteen bespreekbaar gemaakt met de voogd. Ook heeft Olivier aan de voogd aangegeven dat hij het op dit moment niet veilig vindt voor de kinderen indien de kinderen naar moeder gaan. De gezinsvoogd wilde hier echter niets van weten en heeft aan Olivier aangegeven dat de omgangsregeling gewoon haar doorgang moet vinden. Olivier heeft in dit kader niet geluisterd naar de voogd en houdt de kinderen vooralsnog thuis. 

Schriftelijke aanwijzing

Nu Olivier de kinderen tot op heden thuis laat heeft de voogd aan Olivier een schriftelijke aanwijzing gegeven. Door middel van een schriftelijke aanwijzing kan een ouder worden verplicht om een afspraak (bijvoorbeeld rondom de omgangsregeling) na te komen. Een ouder moet zich aan de schriftelijke aanwijzing houden.

Het niet eens zijn met de schriftelijke aanwijzing 

Olivier is het echter niet eens met de schriftelijke aanwijzing en heeft aan mij gevraagd wat hij nu het beste kan doen. Aan Olivier heb ik uitgelegd dat ik namens hem binnen twee weken nadat hij de schriftelijke aanwijzing heeft gekregen aan de kinderrechter kan verzoeken om een vervallenverklaring van de schriftelijke aanwijzing. Voorgaande komt er op neer dat ik samen met Olivier een verzoek opstel met als doel om de aanwijzing te laten vervallen. De kinderrechter zal vervolgens bekijken of de beslissing van de voogd om tot een schriftelijke aanwijzing over te gaan voldoende zorgvuldig en gemotiveerd is geweest. Ook onderzoekt de kinderrechter of met alle betrokken belangen rekening is gehouden. 

De kinderrechter zal uiteindelijk beslissen of de schriftelijke aanwijzing geheel danwel gedeeltelijk komt te vervallen. 

Conclusie

Mocht jij het net zoals Olivier niet eens zijn met een schriftelijke aanwijzing dan is het goed om zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken nadat jij de schriftelijke aanwijzing hebt gekregen) contact op te nemen met een advocaat. Zowel Maartje als Brenda kunnen jou bijstaan indien jij je in een dergelijke vervelende situatie bevindt. Tijdens het gesprek zullen wij alle tijd nemen om naar jouw verhaal te luisteren en ondernemen wij direct actie voor jou.