BOPZ advocaat inschakelen in Den Haag

Jeugdbescherming

Ondertoezichtstelling

Als een kind ernstig in zijn of haar ontwikkeling wordt bedreigd, dan kan de rechter het kind onder toezicht stellen. Deze kinderbeschermingsmaatregel is pas aan de orde als de rechter van oordeel is dat het gezin niet of onvoldoende vrijwillig meewerkt aan verbetering van de situatie.

Is uw kind onder toezicht gesteld of dreigt dit te gaan gebeuren dan kunnen wij u hierin bijstaan, adviseren en begeleiden.

Uithuisplaatsing

Indien uw kind uit huis is geplaatst of dit dreigt te gaan gebeuren dan staat uw leven op zijn kop. Een uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. Het doel ervan is altijd om ervoor te zorgen dat het kind weer naar huis kan. Na een jaar kan de rechter de uithuisplaatsing verlengen als hij dit nodig vindt. Wij hebben veel ervaring met dit soort zaken en kunnen u hierin goed bijstaan.