Kan ik mijn kind erkennen zonder toestemming van de moeder?

Tess en Rens hebben een korte relatie met elkaar gehad. Tijdens deze relatie is de nu twee maanden oude Ivy verwekt. Ondanks het feit dat Rens en Tess niet langer bij elkaar zijn heeft Rens meerdere keren aan Tess aangegeven dat hij graag een rol wenst te spelen in het leven van Ivy. In dit kader vindt Rens het ook belangrijk dat de feitelijke situatie in overeenstemming komt met de juridische situatie, in die zin dat Rens Ivy graag wenst te erkennen als zijn dochter. Hoe zit dit ook al weer juridisch?

Toestemming moeder

Indien jullie kind niet tijdens het huwelijk maar in een relatie geboren wordt dan is er voor de erkenning altijd de toestemming van de moeder nodig. In de zaak van Rens heeft Tess aangegeven dat zij niets meer met Rens te maken wil hebben. Tess is boos op Rens omdat hij de relatie heeft verbroken en omdat hij thans een nieuwe relatie heeft. Houdt voorgaande in dat Rens Ivy nooit kan erkennen als zijn dochter?

Erkennen zonder toestemming van de moeder

Nee, Rens kan Ivy ook erkennen zonder dat Tess daar toestemming voor geeft. Immers, in een dergelijk geval kun je als biologische vader vervangende toestemming tot erkenning vragen aan de rechter. Let op, voor dit verzoek heb je altijd een advocaat nodig.

Kan iedereen een kind erkennen?

Niet ieder willekeurig persoon kan een kind erkennen. Aan de erkenning zitten aldus een aantal voorwaarden verbonden:

  • De erkenner moet de verwekker van het kind zijn;
  • De erkenner moet 16 jaar of ouder zijn;
  • Het kind mag niet al twee juridische ouders hebben.

Wijst de rechter vaak een verzoek tot erkenning toe?

In alle gevallen waarin wij een verzoek tot vervangende toestemming om te mogen erkennen hebben ingediend zijn de verzoeken toegewezen. In slechts zeer uitzonderlijke gevallen zal de rechter tot een afwijzing van het verzoek komen, namelijk als de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind schaadt of een evenwichtige sociaalpsychologisch en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. Deze grond wordt echter niet vaak toegepast en is aldus meer uitzondering dan regel.

Conclusie

Wil jij niet als Rens de minderjarige erkennen maar geeft de moeder van jullie kind geen toestemming neem dan vooral contact met ons op voor een kosteloos intake gesprek zodat wij jou verder kunnen informeren en helpen.