Kinderen

Zorg- en contactregeling

Kinderen hebben recht op omgang met beide ouders. Indien u en uw partner uit elkaar gaan zullen hier afspraken over gemaakt moeten worden. Deze afspraken kunt u opnemen in een ouderschapsplan. U kunt de zorg- en contactregeling samen met uw ex-partner naar eigen inzicht invullen. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar een zorg- en contactregeling die in de praktijk het meest in het belang van de kinderen is.

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van ouderschapsplannen en kunnen u hierbij begeleiden. Indien gewenst kan ook de gespecialiseerde hulp van een psycholoog worden ingeroepen.

Helaas lukt het niet altijd om samen afspraken te maken. In dat geval kunnen wij voor u aan de rechter vragen om een zorg- en  contactregeling vast te stellen. Kinderen van twaalf jaar en ouder zullen in dit laatste geval door de rechter in de gelegenheid worden gesteld om hun wensen kenbaar te maken.

Gezag

Ieder minderjarig kind staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag door één of twee ouders, gezamenlijk gezag van een ouder en een niet-ouder en de voogdij.

Als u het gezag heeft over uw kind dan bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind en neemt u beslissingen over alle belangrijke zaken die uw kind aangaan. Hierbij valt te denken aan kwesties als verhuizing, school, medische aangelegenheden, vakanties, e.d..

Indien een kind tijdens het huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt geboren zijn de ouders automatisch met het gezamenlijke gezag belast. In alle andere gevallen dient de vader het gezag aan te vragen.

Indien de moeder weigert haar toestemming te geven voor het gezamenlijk gezag, dan kunnen wij een verzoekschrift indienen bij de rechtbank met het verzoek om vader te belasten met het gezamenlijk gezag.

Indien u samen met het gezag belast bent, maar het u niet lukt om gezamenlijk een gezagsbeslissing te nemen (over bijvoorbeeld de schoolkeuze van uw kind), dan kunnen wij hierin voor u bemiddelen en indien nodig een verzoekschrift indienen bij de rechtbank waarin aan de rechter wordt verzocht een beslissing te nemen.