Kun je de alimentatie wijzigen c.q. stopzetten tijdens Corona?

Vorige week woensdag heeft Peter contact met mij opgenomen. Peter is de eigenaar van een leuk goedlopend restaurant dat gevestigd is in het Statenkwartier in Den Haag. Op 15 maart 2020 kreeg Peter de schrik van zijn leven. Om half zes in de avond hoorde Peter dat hij zijn restaurant (in verband met de Corona maatregelen) binnen een half uur moest sluiten. Inmiddels is het restaurant van Peter nu ruim twee weken gesloten. Ruim twee weken lang heeft Peter geen omzet gedraaid. Peter is aldus in grote onzekerheid omtrent zijn financiële situatie, voorgaande zorgt bij Peter voor slapeloze nachten. Hierbij speelt ook dat Peter niet alleen als ondernemer, maar ook als vader van Vlinder, financiële verplichten heeft. Immers, Peter is vier jaar geleden gescheiden van Eva. Peter en Eva zijn met behulp van een advocaat overeengekomen dat Peter iedere maand ten aanzien van de kinderalimentatie een bedrag van € 450,00 aan Eva moet voldoen. Nu Peter in verband met het Corona virus geen enkele euro meer omzet en het nog maar de vraag is of hij zijn restaurant kan blijven voortzetten is bij Peter de vraag gerezen of hij  kan stoppen met het betalen van de kinderalimentatie.

Stoppen met betalen van de alimentatie?

Aan Peter heb ik (hoewel het gebrek aan inkomen uiterst vervelend is) duidelijk gemaakt dat hij niet “zomaar” kan stoppen met het betalen van de alimentatie. Daarnaast kan Peter niet eigenhandig beslissen om een lager bedrag aan kinderalimentatie over te maken. Voorgaande kan alleen als er in onderling overleg (overleg tussen Peter en Eva) nieuwe afspraken over de alimentatie zijn gemaakt danwel als de rechter hier een beslissing over heeft genomen. Dus zelfs in het geval van Peter, waarbij hij op dit moment niet beschikt over enig inkomen, moet de alimentatieverplichting worden nagekomen.

Onderling overleg

Op mijn advies heeft Peter eerst geprobeerd om zelf in overleg te treden met Eva. Helaas is het Peter niet gelukt om samen in onderling overleg met Eva tot nieuwe afspraken te komen. Omdat de situatie van Peter schrijnend is heb ik namens Peter contact gelegd met Eva, waarna wij een gezamenlijk gesprek hebben gevoerd via facetime. Tijdens dit gesprek is het Eva duidelijk geworden hoe slecht en onzeker de financiële situatie van Peter op dit moment is. Eva leek zelfs, tot grote opluchting van Peter, veel begrip te hebben voor zijn situatie. In de zaak van Peter is afgesproken dat de kinderalimentatieverplichting (tot het moment dat er omtrent de financiële situatie van Peter meer duidelijkheid komt) tijdelijk met 2/3 wordt verlaagd.

Wijziging via de rechter

Indien het niet was gelukt om in onderling overleg tot afspraken te komen dan had ik in de zaak van Peter op zeer korte termijn een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend met als doel om de kinderalimentatie te verlagen danwel op nihil te laten stellen. Juist omdat rechters vaak pas een alimentatiebedrag verlagen vanaf de datum dat het verzoekschrift is ingediend is het van groot belang om het verzoekschrift zo snel mogelijk in te dienen en hier dus niet te lang mee te wachten.

Conclusie

Wij merken dat het voor iedereen op dit moment een moeilijke tijd is. Van ouders wordt veel gevraagd en de maatregelen die er zijn genomen veranderen wekelijks. Wij adviseren ouders van kinderen om vooral in deze tijd rekening met elkaar te houden. Wees redelijk naar elkaar en probeer tot een oplossing te komen. Lukt dit niet dan zijn wij er uiteraard voor jou. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze blog neem dan gerust contact met ons op. Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar op: 070 205 49 55.