Mag ik zonder toestemming van mijn ex verhuizen?

Praktijkvoorbeeld

Vorige week werd ik gebeld door Lieke. Lieke is opgegroeid in het gezellige Maastricht. Voor de liefde is zij een aantal jaren geleden naar Den Haag verhuisd, waarna zij samen met Bas in het huwelijksbootje is gestapt. Tijdens het huwelijk zijn Lieke en Bas de ouders geworden van een tweeling. Helaas zijn Lieke en Bas vorig jaar van elkaar gescheiden. De kinderen wonen op dit moment bij Lieke en zijn iedere woensdag alsmede één keer in de veertien dagen van vrijdag tot maandag bij Bas.

Lieke vertelde mij dat het niet lukt om “haar plekje” te vinden in Den Haag. Zij mist haar familie en jeugdvriendinnen enorm. Daarbij heeft Lieke inmiddels een nieuwe vriend gekregen die woonachtig en werkzaam is in Maastricht. Lieke heeft aan mij aangegeven dat zij dolgraag met de tweeling terug zou willen verhuizen naar Maastricht. Kan dit zomaar?

Juridische grondslag

Nu de tweeling tijdens het huwelijk is geboren zijn Lieke en Bas beiden belast met het gezamenlijke gezag. Voorgaande houdt in dat als één van de ouders met een kind wil verhuizen, hij of zij de toestemming nodig heeft van de andere ouder. Lieke heeft haar wens op mijn advies voorgelegd aan Bram. Bram heeft aangegeven dat hij de verhuizing niet zit zitten. Immers, de verhuizing heeft tot gevolg dat hij veel minder contact zal hebben met de kinderen. Voorgaande is voor hem onacceptabel.

Lieke zit met haar handen in het haar, betekent dit dat zij voor altijd gebonden zal blijven aan Den Haag? Nee, nu Bram geen toestemming voor de verhuizing wenst te geven heeft Lieke de mogelijkheid om aan de rechter vervangende toestemming te vragen voor de verhuizing.

Vervangende toestemming

De rechter geeft de vervangende toestemming echter niet zomaar en zal bij haar beslissing om wel of geen toestemming te verlenen verschillende belangen tegen elkaar af wegen. De rechter houdt bij zijn beslissing in ieder geval rekening met de volgende criteria:

  • het recht en belang van de verhuizende ouder om te verhuizen en de vrijheid om het leven opnieuw in te richten;
  • de noodzaak om te verhuizen;
  • de mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  • de door de verhuizende ouder aangeboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing voor de minderjarige(n) en de andere ouder te verzachten of te compenseren;
  • de mate waarin ouders in staat zijn tot onderlinge communicatie en overleg;
  • de rechten van de andere ouder en de minderjarige(n) op onverminderd contact met elkaar in vertrouwde omgeving;
  • de verdeling van de zorgtaken tussen de ouders en de continuïteit van de zorg;
  • de leeftijd van de minderjarig(n), de mening en de mate waarin deze geworteld zijn in de eigen omgeving of juist gewend zijn aan verhuizingen;
  • de extra kosten van de omgang na de verhuizing.

Op grond van bovengenoemde criteria zal de rechter in het geval van Lieke aldus onder andere bekijken hoezeer Bas bij de opvoeding van de tweeling betrokken is en hoeveel hij de kinderen op dit moment ziet. Zo zal de rechter eerder toestemming voor een verhuizing geven indien een vader weinig betrokken is bij de opvoeding.  Ook zal er worden gekeken naar de plannen die zijn gemaakt om de contactmomenten tussen Bas en de tweeling plaats te laten vinden. In dit kader is het van belang om te weten dat het contact tussen de andere ouder en het kind niet onredelijk gereduceerd mag worden door de verhuizing. Lieke zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat de tweeling een weekend in de veertien dagen alsmede tijdens alle schoolvakanties bij Bas zullen verblijven. Los van het voorgaande zal de rechter ook bekijken hoe de communicatie tussen Bas en Lieke is. De rechter zal bijvoorbeeld onderzoeken of Lieke en Bas in staat zijn om (ondanks de grote afstand) met elkaar in het belang van de tweeling belangrijke afspraken maken. Voorts zal de rechter onderzoeken of Lieke de verhuizing goed doordacht heeft en ook een noodzaak heeft om te verhuizen. Het kan hierbij bijvoorbeeld een groot verschil maken als Lieke al een nieuw huis en een nieuwe baan op het oog heeft. Tot slot speelt uiteraard ook de leeftijd van de kinderen een grote rol. Over het algemeen wordt gezegd dat jonge kinderen zich makkelijker kunnen aanpassen aan een nieuwe omgeving. Aan de andere kant kunnen oudere kinderen weer makkelijker zelfstandig heen en weer reizen tussen de ouders.

Het moge duidelijk zijn dat er geen eenduidig antwoord te geven is of een rechter wel of geen toestemming zal verlenen voor de verhuizing van Lieke. De beslissing van de rechter hangt af van de specifieke omstandigheden, waarbij de belangen van de kinderen niet het uit het oog worden verloren.

Verhuizen zonder toestemming

Mocht Lieke overigens besluiten om te verhuizen zonder toestemming dan staat Bas niet met lege handen. In dat geval is het voor Bas raadzaam om zo snel mogelijk een kortgeding procedure aanhangig te maken. In een kortgedingprocedure kan de rechter worden gevraagd om de vetrokken ouder te verplichten om met de kinderen terug te verhuizen.

Conclusie

Wil jij graag met de kinderen verhuizen maar geeft jouw ex geen toestemming? Of is jouw ex juist verhuisd zonder jouw toestemming en ben jij het daar niet mee eens? Wij kunnen jou in beide situaties helpen. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloos adviesgesprek.

* De namen alsmede de casus in deze blog zijn fictief.