Nakoming van de omgangsregeling tijdens de uitbraak van het coronavirus

Nu het coronavirus ook in Nederland is uitgebroken nemen de zorgen bij veel ouders toe. In dit kader belde Pim mij vrijdag op. Pim is al een langere tijd een cliënt van mij. Pim heeft een relatie gehad met Sara, inmiddels zijn zij een jaar uit elkaar. Pim en Sara zijn de ouders van Tessa. In samenspraak is er onder mijn begeleiding en onder de begeleiding van de advocaat van Sara een ouderschapsplan tot stand gekomen. In het ouderschapsplan staan diverse afspraken, onder andere afspraken rondom de omgangsregeling, ten behoeve van Tessa.

Afspraken over de omgangsregeling

Pim en Sara zijn met elkaar overeengekomen dat Tessa om de week van vrijdag tot maandag bij Pim verblijft. Daarnaast is Pim iedere woensdag met Tessa.

Sara heeft Pim afgelopen vrijdag laten weten dat zij geen uitvoering meer wenst te geven aan de omgangsregeling. Ondanks dat Tessa niet ziek is ziet Sara het niet zitten om Tessa bloot te stellen aan derden (waaronder aan Pim). Sara maakt zich extra veel zorgen over het welzijn van Tessa omdat Tessa last heeft van astma. Pim is het niet eens met de beslissing van Sara. Immers, Pim is van mening dat Tessa zoveel mogelijk gebaat is bij duidelijkheid en regelmaat. Pim heeft aan mij gevraagd wat hij nu het beste kan doen.

Nakoming van de omgangsregeling

Het uitgangspunt van onze wet is dat een kind en een ouder recht hebben op omgang met elkaar. In deze zaak heeft Sara niet het recht om een omgangsregeling te doorkruizen. Wat kan Pim nu het beste doen?

Nu het Pim zelf niet lukt om Sara er van te overtuigen dat de omgangsregeling weer moet worden nagekomen heb ik namens Pim contact opgenomen met de advocaat van Sara met als doel om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Gelukkig is het in de zaak van Pim gelukt om de omgangsregeling, in onderling overleg, weer tot stand te brengen. Pim heeft dit weekend dus gewoon contact met Tessa kunnen hebben. Ook hebben Pim en Sara met behulp van mij en de andere advocaat nadere afspraken gemaakt ten behoeve van de opvang van Tessa nu de scholen gesloten zijn.

Wat als Pim en Sara er in onderling overleg alsnog niet uit waren gekomen?

Indien het niet gelukt was om er samen in onderling overleg uit te komen dan had ik namens Pim een kort geding (een spoedprocedure) opgestart. Via het kortgeding had ik aan de rechter verzocht om Sara te verplichten om de bestaande omgangsregeling na te komen. De kortgeding zaken worden normaal gesproken zeer snel op zitting gepland.

De advocaat van Sara had in dat geval namens Sara een conclusie van antwoord (verweer) kunnen indienen en kunnen uitleggen waarom Sara van mening is dat er in dit geval geen uitvoering aan de omgangsregeling gegeven dient te worden.

De rechter zal alle standpunten meenemen en daarbij ook denken in het belang van Tessa. Indien de rechter had besloten dat Sara gehoor moet geven aan de omgangsregeling dan zal Sara hier naar moeten handelen.

Dwangmiddelen

In de wet zijn overigens verschillende middelen te vinden die ervoor zorgen dat jouw ex zich aan de omgangsregeling houdt. Echter hebben de meeste middelen (een dwangsom, lijfsdwang, wijziging van de hoofdverblijfplaats, hulp van de politie) niet alleen een impact op jouw ex, maar ook op de kinderen. Naar onze mening dient dat laatste ten alle tijden voorkomen te worden.

Conclusie

Wat is nu wijsheid? Wij adviseren altijd om eerst in alle redelijkheid met jouw ex te praten waar het kan, eventueel met onze hulp. Het is in het belang van de kinderen om er samen uit te komen. Mocht dit echter niet lukken dan kunnen wij een spoedprocedure starten waarbij wij de rechter zullen vragen om jouw ex te verplichten om tot nakoming van de omgangsregeling over te gaan.

NB: De namen die genoemd zijn in deze blog zijn fictief