Nog geen 18 en zwanger wat nu?

Als je als tienermoeder in verwachting bent dan komt er veel op je af. Om ervoor te zorgen dat jij en jouw kind het zo goed mogelijk hebben is het belangrijk om te weten dat er naast de dagelijkse verzorging ook juridisch een aantal zaken goed geregeld moeten worden. In deze blog leg ik uit waar je als tienermoeder (juridisch gezien) goed op moet letten.

Ouderlijk gezag

Als een kind geboren wordt dan krijgt een moeder (die ouder is dan 18 jaar) automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Het ouderlijk gezag betekent dat je de plicht en het recht hebt om jouw kind op te voeden en te verzorgen. Voor een tienermoeder is dit anders. Immers, als tienermoeder sta je nog onder het gezag van jouw eigen ouders, om deze reden mag je niet zelf het gezag over jouw kind uitoefenen.

Verzoek tot een meerderjarigheidsverklaring

Wil je als tienermoeder toch het gezag over jouw kind uitoefenen dan kun je, met behulp van een advocaat, de kinderrechter verzoeken om een meerderjarigheidsverklaring. Een dergelijk verzoek kan al voor de bevalling ingediend worden. Een verzoek tot meerderjarigheidsverklaring wordt alleen toegewezen als een minderjarige moeder ten tijde van de bevalling de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. Ook moet het verzoek in het belang van moeder en kind zijn. De rechter kijkt bijvoorbeeld of je steun krijgt uit jouw omgeving en of je in staat bent om jouw kind te verzorgen en op te voeden.

Het kan zijn dat je het prettiger vindt als iemand anders het gezag of de voogdij over jouw kind gaat uitoefenen. Dit kan bijvoorbeeld jouw eigen moeder, vader, opa of oma zijn. Ook dit verzoek kun je met behulp van een advocaat bij de rechtbank indienen. De rechtbank zal beoordelen of een dergelijk verzoek in het belang van het kind is.

Hulp aan tienermoeders

Ben jij een tienermoeder en wil je de rechtbank verzoeken om jou meerderjarig te verklaren dan kunnen wij jou helpen. Ook kunnen wij jou helpen als je liever wilt dat iemand anders het gezag/voogdij over jouw kind gaat uitoefenen. Graag nodigen wij jou uit voor een gratis kennismaking bij ons op kantoor om te bekijken of wij jou verder kunnen helpen.