Ongehuwde ouders opgelet…

In onze praktijk zien wij vaak dat er kinderen worden geboren binnen een gezin waarbij de ouders niet met elkaar gehuwd zijn. Het is voor ongehuwde ouders van belang om te weten dat de wet een onderscheid maakt tussen ouders die wel en die niet met elkaar gehuwd zijn. Voldoende reden voor ons om hier een blog over te schrijven en de verschillen onder de aandacht te brengen.

Ouders zijn gehuwd

De ouders van een kind zijn automatisch beiden de juridische ouder van een kind als het kind binnen een huwelijk wordt geboren. Ook hebben zij automatisch het gezamenlijk gezag over het kind. Zij hoeven hier dus niets voor te regelen.

Voorgaande is anders als het kind geboren wordt binnen een gezin van ongehuwde ouders.

Ongehuwde ouders

Erkenning

Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren dan moet het kind door de vader worden erkend. Alleen op deze manier zal er een juridische band tussen de vader en het kind ontstaan. Een kind kan zowel voor de geboorte als na de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden erkend.

Zonder toestemming van de moeder kan een vader zijn kind niet erkennen. Weigert de moeder haar toestemming voor de erkenning te verlenen dan kun je als vader de rechtbank verzoeken om vervangende toestemming zodat jij alsnog jouw kind kan erkennen. Dit verzoek kan alleen door middel van een advocaat worden ingediend.

Gezag

Kinderen staan onder het gezag van hun ouder(s). De ouder die belast is met het gezag is bevoegd om de belangrijke beslissingen over het kind te nemen. Je kunt hierbij denken aan medische beslissingen, maar ook het aanvragen van een paspoort of de schoolkeuze valt hieronder. Voorts bepaalt de met het gezag belaste ouder waar een kind woont. Zoals in het tweede kopje van deze blog is aangegeven zijn gehuwde ouders automatisch belast met het gezamenlijk gezag over hun kind. Ouders die beiden belast zijn met het gezag, moeten dus samen de belangrijke beslissingen over het kind nemen.

Wat veel mensen echter niet weten is dat de ongehuwde vader na de erkenning niet meteen automatisch belast is met het ouderlijk gezag over het kind. Het gezamenlijk gezag kun je zelf zeer eenvoudig en kosteloos bij de rechtbank aanvragen. Als vader heb je echter wel de toestemming van de moeder nodig. Dit laatste kan nog wel eens lastig zijn indien de relatie is verbroken.

Krijg je als vader geen toestemming van de moeder om het gezamenlijk gezag uit te oefenen dan kun je door middel van een advocaat de rechtbank verzoeken om te worden belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over jouw kind.

In onze praktijk zien wij helaas vaak dat vaders er pas na een relatiebreuk achter komen  dat zij niet zijn belast met het gezag over hun kind. Voorgaande kan vergaande gevolgen hebben. De moeder kan namelijk zonder toestemming van de vader verhuizen met het kind. Zij mag alle belangrijke beslissingen zelf nemen. Ook kan zij de vader op deze manier eenvoudig buiten spel zetten.

Mocht jouw relatie zijn verbroken en ben jij erachter gekomen dat je niet belast bent met het ouderlijk gezag en weigert de moeder van jullie kind hier toestemming voor te geven neem dan contact met ons op zodat wij jou kunnen helpen.