Ouder met het eenhoofdige gezag is verhuisd zonder toestemming

Help! De ouder met het een​­hoofdige gezag is verhuisd zonder mijn toestemming

Twee maanden geleden was Stijn bij mij op kantoor. Hij heeft samen met zijn ex Isabella twee kinderen: Rosalie en Tess. Stijn en Isabella zijn nooit getrouwd met elkaar geweest. Ondanks dat Stijn de kinderen wel heeft erkend is het regelen van het gezamenlijke gezag er nooit van gekomen. Stijn wenste de relatie met Isabella niet langer voort te zetten. Isabella is daarna met haar hakken in het zand gaan staan. Stijn mocht de kinderen niet meer zien. Namens Stijn ben ik meteen een kort geding gestart. Een kort geding is een spoed procedure waarbij ik de rechter heb gevraagd om een voorlopige zorgregeling vast te stellen. De rechter is met ons verzoek meegegaan. Naast het kort geding ben ik ook een bodem­procedure begonnen. Dit is een “hoofd­procedure” waarbij ik de rechter heb gevraagd om Stijn samen met Isabella met het gezag over de kinderen te belasten. Ook heb ik aan de rechter gevraagd om een vaste contact (omgangs)regeling vast te leggen. Deze zaak moet nog op zitting komen.

Twee weken geleden belde Stijn mij in alle paniek op. Isabella is met de kinderen verhuisd naar Curaçao. Isabella had hiervoor in principe geen toestemming van Stijn nodig, dit omdat zij tot nu toe nog steeds belast is met het eenhoofdige gezag. Stijn heeft de angst dat hij de kinderen voor goed kwijt raakte. Immers, hoe kan je een omgangsregeling uitvoeren als de kinderen op curaçao wonen. Stijn vroeg mij wat te doen. Wat je in een geval als dit kunt doen leg ik jullie in deze blog uit.

Verhuizen met een kind bij eenhoofdig gezag

Tot voor kort werd er altijd gedacht dat er geen toestemming nodig was als een ouder het eenhoofdige gezag had en wilde verhuizen. De Hoge Raad (de hoogste rechter van ons land) heeft echter enkele maanden geleden duidelijk gemaakt dat een ouder met eenhoofdig gezag toch niet zomaar kan verhuizen. Verhuis je als ouder met eenhoofdig gezag met de kinderen zonder dat daar toestemming voor is van de andere ouder dan bestaat er dus de kans dat de rechtbank jou alsnog verplicht om terug te verhuizen.

Wat speelde er precies is de zaak van de Hoge Raad

Partijen zijn samen de ouders van een dochter. De vader heeft de dochter voor haar geboorte erkend. De vader is in 2018 een kort geding gestart waarbij moeder is veroordeeld om haar medewerking te verlenen aan een voorlopige omgangs­regeling tussen de vader en de dochter. In maart 2019 heeft de vader de dochter van partijen voor het laatst gezien omdat de moeder naar een onbekende bestemming was vertrokken.

De vader heeft vervolgens in bodem­procedure onder andere verzocht om te worden belast met het gezag. In dezelfde procedure heeft vader verzocht de dochter terug te laten verhuizen naar Nederland. De rechtbank heeft vader het gezamenlijk gezag toegekend en bepaald dat moeder terug moest verhuizen naar Nederland Moeder ging vervolgens in hoger beroep. In hoger beroep werd de beslissing van de rechtbank voor wat betreft het terug naar Nederland verhuizen vernietigd. Vader ging in cassatie, aldus naar de Hoge Raad en met succes.

Wat besliste de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak beslist dat ook bij eenhoofdig gezag een grondslag be-staat om de keuzevrijheid van de met gezag belaste ouder ten aanzien van de woonplaats van het kind te beperken als deze ouder niet voldoet aan de verplichting om de omgang tussen het kind en de andere ouder te bevorderen. De Hoge Raad is van mening dat de rechter op grond van artikel 8 EVRM in zo een geval verplicht alle “in het gegeven geval gepaste maatregelen te nemen om de met het gezag belaste ouder ertoe te bewegen alsnog medewerking te verlenen aan omgang tussen het kind en de andere ouder”.

Een verbod aan de met het gezag belaste ouder om te verhuizen, dan wel een bevel aan deze ouder om terug te verhuizen kan in een dergelijke situatie een passende maatregel zijn.

Conclusie

Door de uitspraak van de Hoge Raad is het aldus in mijn zaak voor Stijn (die nu nog geen gezag heeft) aldus mogelijk om aan de rechter te verzoeken om het kind te laten terugkeren naar Nederland.

Mocht jij willen verhuizen met de kinderen of mocht de andere ouder zonder jouw toestemming zijn verhuisd en wil je hierover met ons overleggen, neem dan gerust contact met ons op.