Als je als ouders uit elkaar gaat brengt dat niet alleen voor jullie maar ook voor de kinderen veel veranderingen met zich mee. Indien jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan dan is het van belang om te weten dat je, in principe, verplicht bent om samen een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Je kunt hierbij onder andere denken aan de volgende onderwerpen:

  • hoe gaat de contactregeling eruit zien;
  • wat wordt de hoogte van de kinderalimentatie;
  • waar gaan de kinderen wonen;
  • hoe gaan jullie als ouders elkaar informeren en raadplegen bij belangrijke zaken rondom de kinderen, etc.

Een ouderschapsplan is geen statisch document waar – als het eenmaal is opgesteld – nooit meer naar hoeft te worden gekeken. Immers, kinderen worden ouder, gezinssituaties veranderen, inkomens kunnen wijzigen etc. Wij geven jullie daarom als tip mee om minimaal één keer per jaar met elkaar om de tafel te gaan om te bezien of de afspraken in het ouderschapsplan nog wel passen bij jullie situatie. Voorgaande voorkomt spanningen en irritaties tussen jullie beiden en geeft rust bij de kinderen.

Vind je het lastig om samen het ouderschapsplan te bespreken dan kan het een uitkomst bieden om dit gesprek te laten begeleiden door een familierechtadvocaat.

Van Haeften & Braat Advocaten biedt de mogelijkheid voor een zo genoemd ‘Ouderschapsplan APK’. Bij een ouderschapsplan APK gaan wij met elkaar om tafel en nemen het plan door. Wij bekijken of de toen gemaakte afspraken nog steeds bij jullie huidige situatie passen. Is de hoogte van de kinderalimentatie bijvoorbeeld nog in overeenstemming met jullie financiële situatie en hoe verloopt de contactregeling? Ook onderzoeken wij wat jullie beiden nodig hebben om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer kan vinden in de afspraken. Vaak blijkt dat één a twee gesprekken voldoende zijn om er voor te zorgen dat jullie weer op een lijn zitten, waarna het ouderschapsplan waar nodig aangepast kan worden en aldus optimaal blijft aansluiten bij de realiteit en eventueel ontstane spanningen tussen jullie beiden wegneemt.