Overig familierecht

Wijziging achternaam

Een achternaam kan alleen gewijzigd worden onder de strenge voorwaarden die zijn vastgelegd in het Besluit geslachtsnaamwijziging. De regels voor het wijzigen van een achternaam verschillen voor meerderjarigen en minderjarigen. Wij kunnen u informeren over de verschillende voorwaarden en desgewenst een verzoek tot achternaamswijziging voor u indienen bij Dienst Justis van het Ministerie van Justitie in Den Haag.

Wijziging voornaam

Mocht u uw voornaam of die van uw kinderen willen wijzigen dan dient u met behulp van een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen. De rechter zal beoordelen of u een voldoende zwaarwegend belang heeft bij een wijziging van uw voornaam. Dit belang moet groter zijn dan het maatschappelijk belang.

(Stiefouder) Adoptie

Aan een adoptie zijn verschillende voorwaarden verbonden. Wij kunnen u hierover adviseren.

Indien u een Nederlands kind wilt adopteren, dan kunnen wij bij de rechtbank een gemotiveerd verzoekschrift voor u indienen.

Indien het kind dat u wilt adopteren ouder is dan 12 jaar zal de  rechtbank het kind uitnodigen voor een gesprek, zodat het kind ook zijn wens kenbaar kan maken.