Recht op omgang met het kind

Thijs en Moniek hebben elkaar vijf jaar geleden tijdens een vakantietrip leren kennen. De vonk sloeg meteen over. Eenmaal in Nederland teruggekomen besloten Thijs en Moniek om na een aantal maanden samen te gaan wonen. Twee jaar later zijn Thijs en Moniek de ouders geworden van Fien. Op het moment dat het coronavirus uitbrak en Thijs en Moniek samen met Fien 24/7 bij elkaar waren begonnen er scheurtjes te ontstaan in de relatie. Deze zomer hebben Thijs en Moniek er voor gekozen om uit elkaar te gaan, waarna zij zich samen hebben gewend tot een mediator om afspraken te maken. Ten aanzien van Fien geldt dat zij bij Moniek haar hoofdverblijf heeft. Daarnaast heeft zij iedere week omgang met Thijs waarbij zij iedere week van donderdagochtend tot zaterdagavond bij Thijs verblijft. Thijs geniet ieder moment dat Fien bij hem is. Echter, tot grote schrik van Thijs heeft Moniek vorig weekend aangegeven dat Fien geen contact meer mag hebben met Thijs. Uit het niets wordt Thijs er van beschuldigd dat hij tijdens de omgangsmomenten drugs zou gebruiken. Ten einde raad heeft Thijs vandaag contact met mij gezocht.

Hoe zit het ook al weer?

Tijdens een eerdere blog heb ik uitgelegd dat een kind altijd het recht heeft op contact met beide ouders. Op het moment dat ouders uit elkaar gaan dienen zij dan ook afspraken te maken op welke dagen het kind bij de ene danwel bij de andere ouders verblijft. Komen ouders er niet uit dan kan er aan de rechter verzocht worden om een omgangsregeling vast te stellen.

Als er een omgangsregeling is overeengekomen c.q. is vastgesteld dan moeten beide ouders deze regeling nakomen. In de zaak van Thijs mag Moniek de omgang tussen Thijs en Fien dus niet eigenhandig stopzetten. Indien een ouder dit wel doet dan is het uiteraard noodzaak om aan de andere ouder kenbaar te maken dat je het niet eens bent met het feit dat de omgang is stopgezet en dat je graag wilt zien dat er aan de omgangsregeling weer uitvoering wordt gegeven.

De politie bellen danwel hulpverlening inschakelen?

Thijs vertelde mij dat hij zelf heeft geprobeerd om tot een oplossing te komen, helaas geeft Moniek niet thuis. Gezien het feit dat Thijs radeloos was heeft hij in eerste instantie de hulp van de politie ingeroepen, op basis van onttrekking van het kind aan het ouderlijk gezag van Thijs. De ervaring leert echter dat de politie weinig kan en zal ondernemen, zo ook in het geval van Thijs. De politie heeft in deze zaak geprobeerd te bemiddelen, dit echter tevergeefs.

Daarnaast heeft Thijs op advies van de politie de hulpverlening ingeschakeld bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gezien het feit dat deze vorm van hulpverlening vrijwillig is en Moniek nergens aan mee wenst te werken, is ook deze hulp niet van de grond gekomen.

De hulp inschakelen van een advocaat?

Thijs heeft uiteindelijk vrij snel mijn hulp ingeroepen. Mijn advies is om hier nooit te lang mee te wachten, immers, hoe langer een kind zijn/haar ouder niet ziet hoe schadelijker dit voor een kind is.

Ook ik heb geprobeerd om met Moniek in contact te komen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Moniek heeft via een eigen advocaat aangegeven dat het beter voor Fien is als er geen contact meer is tussen Thijs en Fien.

Spoedprocedure

Namens Thijs ben ik een kort geding gestart waarbij ik aan de rechtbank heb gevraagd om Moniek te verplichten om de overeengekomen omgangsregeling na te komen. Als verweer bracht Moniek naar voren dat zij van mening is dat de omgang tussen Fien en Thijs dient te worden ontzegd omdat de omgangsmomenten niet in het belang van Fien zouden zijn. Tijdens deze procedure werd Thijs er opnieuw van beschuldigd dat hij drugs zou gebruiken. Middels urinetesten (welke Thijs al voor aanvang van de zitting had gedaan) hebben wij op de zitting kunnen aantonen dat er geen sprake is van drugsgebruik. De rechtbank heeft na de zitting binnen twee weken de uitspraak gedaan en bepaald dat Moniek haar medewerking moet geven aan de overeengekomen omgangsregeling. Via het kort geding heb ik dus vrij snel voor Thijs kunnen regelen dat de omgang met Fien weer is hervat.

Conclusie

Mocht jij als moeder danwel als vader in eenzelfde situatie zitten als Thijs dan is mijn advies om niet te lang te wachten met het inschakelen van de hulp van een advocaat. Immers, zoals ik al eerder schreef hoe langer een kind zijn of haar ouder niet ziet hoe schadelijker dit is. Tegelijkertijd geldt ook dat er een groot risico bestaat dat de omgang eerst weer langzaam moet worden opgebouwd indien het kind een ouder lang niet heeft gezien In dit soort situaties duurt het dus veel langer voordat er weer op een frequente basis omgang is. Probeer dit te voorkomen door snel actie te ondernemen zodra een ouder de omgang heeft stopgezet.

Heb je vragen over dit onderwerp voel je vrij om dan vrijblijvend contact op te nemen met ons kantoor, wij helpen jou graag verder.