Vanaf 2020 verkorting duur partneralimentatie!

Jeroen en Renate hebben elkaar veertien jaar geleden leren kennen en zijn negen jaar geleden met elkaar getrouwd. Tijdens het huwelijk zijn de minderjarige Olivia (acht jaar) en Annabel (zes jaar) geboren. Hoewel Jeroen en Renate als ouders van hun mooie dochters genieten, zijn zij als liefdespartners uit elkaar gegroeid. Tot groot verdriet van Jeroen is Renate in contact gekomen met haar oude jeugdliefde en is tot over haar oren verliefd geraakt. Renate heeft inmiddels aan Jeroen laten weten dat zij het huwelijk met Jeroen wenst te beëindigen.

Vandaag is Jeroen bij mij op kantoor langs geweest. Ik heb aan Jeroen alle facetten van de echtscheiding uitgelegd. Ook heb ik Jeroen uitgelegd dat de wetgeving, ten aanzien van de partneralimentatie, met ingang van 1 januari 2020, zal gaan veranderen.

Wat houden de nieuwe regels in?

De belangrijkste verandering is dat de duur van de maximale partneralimentatie van twaalf jaar wordt verlaagd naar vijf jaar! Let op, op deze hoofdregel zijn drie belangrijke uitzonderingen.

Kinderen onder de twaalf jaar

Indien je wenst te scheiden maar jij en jouw partner wel ouders zijn van kinderen onder de twaalf jaar dan eindigt de partneralimentatie op het moment dat het jongste kind twaalf jaar oud is. Bij Jeroen en Renate is hun jongste kind zes jaar oud. Voorgaande betekent aldus dat de partneralimentatie een duur heeft van zes jaar.

Huwelijk is langer dan vijftien jaar en de alimentatiegerechtigde is tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd

Ben je langer dan vijftien jaar getrouwd en  ben je als alimentatiegerechtigde tien jaar jonger dan de AOW-leeftijd dan kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren.

Praktijkvoorbeeld: Henk (zeventig jaar en alimentatieplichtige) is twintig jaar gehuwd met Annemarie (vijftig jaar en alimentatiegerechtigde). Indien Henk en Annemarie gaan scheiden dan heeft Henk de plicht om voor maximaal tien jaar partneralimentatie aan Annemarie te betalen.

Lang huwelijk en geboren voor 1970

Indien je als alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder bent en nog niet de leeftijd van 57 jaar hebt bereikt maar wel al 15 jaar of langer gehuwd bent op het moment dat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend, dan heeft de alimentatiegerechtigde recht op partneralimentatie voor de duur van maximaal tien jaar.

Slot

Wij vinden het tot slot van belang om te vermelden dat de gewijzigde regeling enkel van toepassing zal zijn op alle verzoeken tot echtscheiding die vanaf 1 januari 2020 zullen worden ingediend. Voor alle verzoeken tot echtscheiding die voor 1 januari 2020 worden ingediend, geldt aldus nog de huidige regeling. Afhankelijk van jouw situatie kan het aldus raadzaam zijn om rekening te houden met de datum van het indienen van het verzoek tot echtscheiding.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen hebben over de huidige- of toekomstige wetgeving dan mag je altijd vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.