Vernietiging van de erkenning

Voor een vrouw is het altijd zeker dat zij de moeder van het kind is dat uit haar geboren wordt. Voor een man is dat echter anders, voor hem is het een kwestie van vertrouwen dat hij ook daadwerkelijk de vader is. Zoals in een eerdere blog door ons is geschreven moeten een ongehuwde vader een kind eerst erkennen wil hij naast de biologische vader ook de juridische vader worden.

Stel je voor dat je er als man achter komt dat je niet de biologische vader bent van het kind dat je eerder wel hebt erkend. Kun je als vader  in een dergelijk geval de eerdere erkenning nog vernietigen en zo ja onder welke voorwaarden dient dat dan te gebeuren? Op deze vragen ga ik een antwoord geven in deze blog.

Voorwaarden

De erkenning kan alleen worden vernietigd indien de erkenner niet de biologische vader is van het kind. Of een erkenner wel of niet de biologische vader is kan worden vastgesteld door middel van een DNA onderzoek.

Een verzoek om een erkenning te kunnen vernietigen kan worden ingediend door zowel de vader, de moeder als het kind zelf. Voor iedere verzoeker gelden andere voorwaarden. In deze blog ga ik ervan uit de erkenner de persoon is die de erkenning wil vernietigen.

De erkenner kan alleen een erkenning vernietigen als de erkenner het kind ten tijde van de erkenning onder invloed van een wilsgebrek heeft erkend. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan de situatie waarbij de erkenning tot stand is gekomen doormiddel van een bedreiging, door dwaling, bedrog of in geval van minderjarigheid door misbruik van omstandigheden.

In de praktijk komt het nog weleens voor dat een erkenner door de moeder in de waan is gebracht dat hij de biologische vader is waardoor de man in kwestie het kind heeft erkend. In een dergelijk geval kan de erkenner dus om een vernietiging van de erkenning verzoeken. Het is belangrijk om te weten dat het verzoek tot vernietiging van de erkenning binnen één jaar (nadat de erkenner het bedrog of de dwaling heeft ontdekt) moet zijn ingediend bij derechtbank.

Gevolgen

Als de erkenning is vernietigd dan heeft dat tot gevolg dat de situatie zoals die was voor de erkenning weer terugkeert. In de praktijk betekent dit dat een kind bijvoorbeeld niet langer erfgenaam van de erkenner is. Ook is de erkenner niet langer alimentatieplichtig.

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of zelf hulp nodig hebben bij de vernietiging van de erkenning dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.